جت پرینتر های رزولوشن درشت نگار تیفلکس مدل HRP R4 printer
۰۰:۴۷