جنگ توئیتری ظریف و ترامپ به روایت اسکای‌نیوز
02:25