نواختن آهنگ سریال میشل استروگف توسط ارکستر ایرانی
۰۲:۵۲