لحظه‌ای مهیب از اتصالی کردن کابل‌های فشار قوی برق در اثر فوران آب
00:18