پارکینگ طبقاتی دانشگاه بقیه‌الله، 2 روزه بیمارستان شد
01:26