صید ورزشی ماهی کفال دم‌مربعی (Squaretail mullet)
۰۳:۳۰