آدینه پرس: پردیس فرهنگ و رسانه تبریز در آستانه بهره برداری
۰۲:۰۴