معرفی قلعه فلک الافلاک یا دژ شاپورخواست دوره ساسانی
۱۲:۲۶