اقدام جالب دانشجویان ایرلندی در حمایت از مردم فلسطین
02:26