عصبانیت رسانه‌های عربی از همدلی دو ملت ایران و عراق
02:14