صحبت های محمد درویش در مراسم اکران مستند بی‌آبان
۱۴:۵۹