برخورد جالب هواداران تراکتورسازی با یک طلبه در ورزشگاه
۰۱:۰۶