برخورد جالب هواداران تراکتورسازی با یک طلبه در ورزشگاه
01:06