نخستین تیزر فیلم عرق سرد (با بازی باران کوثری در نقش فوتبالیست)
01:02