ابراز علاقه همایون شجریان به سحر دولتشاهی در وسط کنسرت
۰۱:۰۰