ویدیوی 45 دقیقه ابتدایی بازی Returnal منتشر شد
۴۵:۰۰