بازیگر حکم رشد خطاب به پرویز پرستویی: آدم نباید در هر زمینه‌ای اظهار فضل کند!
۰۱:۲۳