ماجرای شرط‌بندی آیت‌الله حائری شیرازی در تیراندازی
۰۱:۳۰