آموزش مجازی الگوسازی و دوخت ترم 1 (12 عدد DVD)
۰۶:۱۷