شباهت انقلاب اسلامی با ماجرای عجیب حضرت ابراهیم(ع)
02:59