حمایت رئیسی از اقدام دولت در بالا بردن قیمت بنزین
00:58