نوستالژی فینال آسیا با موسوی بازیکن سابق استقلال
۰۶:۲۳