پیش بینی طنز علی دایی از انتخابات ریاست جمهوری
۰۰:۳۴