یک روحانی در تلویزیون: ۹۰ را پخش کنید، قول می‌دهیم نمازمان قضا نشود!
00:38