اشک‌های عادل فردوسی‌پور در اولین دوشنبه بدون نود
00:41