بازگشایی برج ایفل با یادبودی برای کشته شدگان کووید 19
۰۶:۳۵