پخت 100 الی 400 پیتزا در ساعت با فر ریلی کویر
۰۰:۳۷