سلاحی که ارتش آمریکا 71 هزار قبضه آنرا سفارش داده است!
۰۲:۲۱