داورزنی: سرمربی تیم نوجوانان پسر انتخاب شده است/ برای شروع اردوها، منتظر تصمیم کنفدراسیون آسیا هستیم
۰۸:۵۰