ترکیبی از ایمپلنت و رو کش و لمینیت سرامیکی برای بازسازی لبخند
۰۰:۱۲