تعطیلی یک هفته‌ای در انتظار مشاغل متخلف از زبان رئیس جمهور
۰۰:۳۴