وقتی هشت سال زور هیچ مسئولی به تخریب هتل آریانا نرسید!
۰۱:۵۲