دانش‌آموزی که به‌جای خواندن جنتلمن، اذان می‌گوید
01:44