تماشا کنید: خاطره بازی با تریلر Ghosts ‘n Goblins Resurrection
۰۱:۱۶