مریم میرزاخانی از زندگی و علایقش می گوید ... ( نابغه ای که از بینمان رفت )
02:50