رجزخوانی شهید مدافع حرم علی سیفی در میدان رزم
00:35