سکانسی از بازی مهناز افشار در فیلم تاجیکی «معلم» محصول سال 2014
۰۰:۵۱