اخذ پذیرش در تمامی مقاطع (رشته عمران) کشور نیوزیلند
۴۶:۱۳