۰۹۱۲۸۳۱۶۶۲۰ - نورپردازی و تعویض لامپ های سوخته نمای ساختمان با طناب و بدون داربست - راپل - طنابکار
۰۰:۳۲