تحلیل تکنیکال جفت ارز EURJPY مورخ 05/16/2015
06:23