تستر شیمیایی مولتی پارامتر برند XS مدل PC 5 TESTER KIT
۰۲:۰۰