جزئیات زمین لرزه ۵.۷ ریشتری خوزستان از زبان مدیرکل مدیریت بحران
02:05