ماه رمضان در استانبول | افطار در میدان سلطان احمد
۰۷:۰۹