تماشا کنید: بازی رد دد ریدمپشن برای PS4 معرفی شد - ساویس‌گیم
۰۱:۰۰