آناکوندای سبز شمال؛ بزرگترین مار جهان که در جنگل های آمازون کشف شد
۰۰:۴۶