کارشناسی تویوتا پرادو - حتی بعد ده سال واقعا هنوز هم ماشین بی نظیریه !!
۱۴:۵۴