تفسیر بخشی از دعای روز اول ماه رمضان توسط رهبر انقلاب
02:46