ماجرای عکس معروف نیروهای پیشمرگ کرد با شهید سلیمانی
۰۲:۴۱