توئیتر ویدئویی سردار سلیمانی در مورد مورد حمله راکتری به شهرک‌های صهیونیستی
۰۰:۵۹