خرافات عجیب کشورهای پرجمعیت و مدرن درباره چپ دست‌ها
01:56