تولد پدربزرگ ۱۱۰ساله اراکی که خانواده‌اش ۶۶ عضو دارد!
01:30